Reaction score
0

Profile posts Latest activity Postings Best answers About

 • review trung tâm kế toán theme thành lập công ty tư vấn luật dịch vụ kế toán của Dương đại nhân là từ đâu mà có? Khiết Đan bát bộ vốn là một thể, nếu Ất Thất bộ thoát ly triều ta mà xưng thần với quý quốc, vậy chính là hành động phản quốc, triều ta hưng binh thảo phạt cũng là điều thiên kinh địa nghĩa."

  Dương Hạo chắp tay nói: "Quách đại nhân nói rất có lý, Tống quốc ta và Hán quốc vốn cũng là một thể, về sau tuy một phân thành hai, nhưng cũng là thiên hạ Hán nhân."

  Tiêu Xước hướng sang đây, thản nhiên chen vào, nói: "Hán quốc Lưu thị là tộc nhân Sa Đà, từ khi nào lại thành Hán nhân, ta sao không biết nhỉ."

  Dương Hạo mặt đỏ lên, trong lòng mắng thầm: "Ngươ
 • Loading…
 • Loading…
 • Loading…
 • Loading…
Private conversations
Help Users
As we enjoy today's conversations, let's remember our dear friend 'Docsandy', Sandy Zier-Teitler, who would dearly love to be here with us today! We love and miss you Sandy ❤
  Top