Reaction score
0

Profile posts Latest activity Postings About

 • review trung tâm kế toán theme thành lập công ty tư vấn luật dịch vụ kế toán ưa năm nay tuy đặc biệt nhiều, nhưng đường sông năm nào cũng gia cố. Không có gì đáng ngại, người của ti nha môn đang ở bên sông ngày đêm quan sát. Một khi có gì nguy hiểm sẽ lập tức tiến cung bẩm báo."

  Triệu Quang Nghĩa thở dài một tiếng, cạnh một tiếng đóng cửa lại, trầm mặt xuống quay trở về bàn, lại nói: "Khanh đợi thêm hai ngày nữa. đợi trời bớt mưa hãy lên đường. Lần này trẫm phái khanh đi làm lạt sứ Hà Bắc đạo kiêm nhiệm thái phòng sứ lộ Hà Bắc Tây lộ. Cho nên trẫm sè phong thưởng lớn cho khanh đồng thời cũng có đại sự giao cho khanh đi làm. Làm tốt chính là lập đại công.”

  Vương
 • Loading…
 • Loading…
 • Loading…
Help Users
As we enjoy today's conversations, let's remember our dear friends 'Docsandy', Sandy Zier-Teitler, and 'Posse Lover', Michael Huffman, who would dearly love to be here with us today! We love and miss you guys ❤

You haven't joined any rooms.

  You haven't joined any rooms.
  Top