Reaction score
0

Profile posts Latest activity Postings Best answers About

 • review trung tâm kế toán theme thành lập công ty tư vấn luật dịch vụ kế toán i nói người Sa Đà nghe mốt quá nhỉ, vậy sao chúng lại mang họ người Hán, làm hại ta thường quên đi xuất thân vốn có của ngươi."

  Nhưng trên mặt hắn lại bất động thanh sắc, dõng dạc nói: "Khiết Đan hôm nay là Hung Nô, Tiên Ti dung hợp mà thành. Hoàng hậu hiện giờ lại phân chia Khiết Đan bát bộ rõ như vậy ư? Hán quốc và Tống quốc đều thuộc hán thổ, vả lại vốn chính là một nước. Đây là sự thực không thể tranh cãi. Hiện giờ hoàng đế Tống quốc muốn di hợp quốc thổ, cái này trên hợp với thiên lý, dưới thuận với lòng dân, có gì mà không thỏa.

  Hán quốc hiện giờ phong vũ phiêu linh, lung lay sắp
 • Loading…
 • Loading…
 • Loading…
 • Loading…
Private conversations
Help Users
As we enjoy today's conversations, let's remember our dear friends 'Docsandy', Sandy Zier-Teitler, and 'Posse Lover', Michael Huffman, who would dearly love to be here with us today! We love and miss you guys ❤
  Top