Reaction score
0

Profile posts Latest activity Postings Best answers About

 • review trung tâm kế toán theme thành lập công ty tư vấn luật dịch vụ kế toán oài đến. Ba chân bốn cẳng mà đời trèo lên đầu chúng sao?

  Nhị đào sát tam sĩ sao. Cho dù vốn có muốn liên kế với Dương Hạo cùng chống lại Hạ châu thì Chiết Ngự Huân Phủ châu. Dương Sùng Huấn Lân châu và các bộ tướng khác e là cũng không chịu để cho tên tiêu tử này vênh mặt làm cao với họ, nó rất có thể làm tan vỡ liên minh tam phương, mà cho dù hai tiết độ sứ Phủ - Lân có con mắt nhìn xa trông rộng, không bị mắc lừa, không có cách nào phá hoại được liên minh tam phương của họ thì nhất định Hạ châu cũng sẽ liệt Dương Hạo vào danh sách những kẻ tử địch cần phải diệt.

  Dương Hạo nhân lúc Hạ
 • Loading…
 • Loading…
 • Loading…
 • Loading…
Private conversations
Help Users
As we enjoy today's conversations, let's remember our dear friends 'Docsandy', Sandy Zier-Teitler, and 'Posse Lover', Michael Huffman, who would dearly love to be here with us today! We love and miss you guys ❤
  Top