Reaction score
0

Profile posts Latest activity Postings Best answers About

 • review trung tâm kế toán theme thành lập công ty tư vấn luật dịch vụ kế toán n vào, nói: "Hạo ca ca, nếu như chúng ta trực tiếp nói rõ với nương nương thì sao? Nương nương đối với thiếp rất tốt, nói không chừng sẽ thanh toàn cho chúng ta."

  La Khắc Địch thở dài một hơi: "Nếu Đông nhi muội chỉ là một thị tỳ trong cung, ta và tiểu Lục, Thiết Ngưu đều là nô đài trong phủ của muội, vậy thì Tiêu hậu quả thức có thể bán ơn huệ, giao ta và muội cho Dương huynh. Nhưng, hiện giờ muội là ai? Là thượng quan lục cung. Chúng ta là ai? Là đô chỉ huy của cung vệ quân.

  Lúc trước liều mạng an bài như vậy, vốn là muốn nắm được tiền vốn để chạy trốn, hiện giờ lại thành gánh nặng.
 • Loading…
 • Loading…
 • Loading…
 • Loading…
Private conversations
Help Users
  Top